Υδροβιότοπος Ψαλιδίου

Το έλος του Ψαλιδίου, ή αλλιώς βιότοπος του Ψαλιδίου, σχηματίζεται από δύο χείμαρρους που εκβάλλουν στην ακτή του Ψαλιδίου σχηματίζοντας ένα σχεδόν παράκτιο έλος. Συνδέεται με τη θάλασσα μέσω ενός καναλιού που έχει μπαζωθεί με φυσικό τρόπο από χώματα και βλάστηση και αποτελεί ένα έλος υφάλμυρου έλους με μόνιμη παρουσία νερού.

Βρίσκεται πολύ κοντά στην πόλη της Κω, περίπου 4 χιλιόμετρα στα ανατολικά της, και η έκτασή του κυμαίνεται από 85–100 στρέμματα. Την περίοδο της Ιταλικής Κατοχής, ο υγρότοπος λειτουργούσε ως αλυκή για την παραγωγή αλατιού. Η πλούσια πανίδα του περιλαμβάνει νεροχελώνες, ερωδιούς και φλαμίνγκο σε μεγάλους αριθμούς. Το έλος αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής και ισχύει καθεστώς προστασίας για τη διαφύλαξή του (SPA – GR4210027).

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------