Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο Κω – Χάνι

Στη νότια περιοχή της πόλης στο μέσο αρχαιολογικών χώρων και μνημείων βρίσκεται το κτίριο Χάνι που κατασκευάστηκε για να λειτουργήσει ως σταθμός ζώων και σήμερα στο κτίριο λειτουργεί η έκθεση νεώτερης ιστορίας και Ιταλικής Αρχιτεκτονικής.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------