Με ανώτερο ύψος τα 20 μέτρα, το σπήλαιο Πωλ Φωρ με τις πολλές ονομασίες (ONYMAXOC, Καλλικά Τρύπα, Νοτική Τρύπα) κατοικούνταν από την αρχαιότητα και αρχικά λειτούργησε ως ιερό σπήλαιο κάποιου μινωικού οικισμού της περιοχής.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------