Το σπήλαιο Μούγκρι στο νομό Ρεθύμνου είναι το μεγαλύτερο σε μήκος σπηλαιοβάραθρο του Κουλούκωνα, στο ύψωμα Κουφωτό και κοντά στο χωριό Σίσες, απέχοντας 44 περίπου χιλιόμετρα από το Ρέθυμνο. Το σπήλαιο είναι αρκετά εντυπωσιακό με πλούσιο τοιχωματικό, κυρίως, διάκοσμο. Περιλαμβάνει δύο κύριες αίθουσες συνολικής έκτασης 2 στρεμάτων. Αρκετά παλαιότερα ήταν περισσότερο ενεργό όπως δείχνουν οι μεγάλες λιθωματικές λεκάνες υδατοσυλλογής στα βαθύτερα τμήματά του. Το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε από τον άνθρωπο τουλάχιστον από τη μινωική εποχή. Η πρόσβασή του αφορά μόνο σε ειδικούς σε θέματα σπηλαιολογίας, καθώς υπάρχουν καταβάσεις που απαιτούν τη χρήση σκοινιού.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------