Οι ευρύτερες παραλίες της περιοχής της Σκαλέτας αρχίζουν 11 χλμ ανατολικά του Ρεθύμνου και εκτείνονται 3 χλμ ανατολικά, αποτελώντας το τελευταίο τμήμα της τεράστιας παραλίας του κόλπου του Ρεθύμνου.

Αναζήτηση

Κατηγορίες