Παραλία Πηγιανού Κάμπου

Ο Πηγιανός Κάμπος βρίσκεται 8 χλμ ανατολικά του Ρεθύμνου, περίπου στο μέσο της τεράστιας παραλίας του κόλπου του Ρεθύμνου. Η παραλία της περιοχής είναι αρκετά ήρεμη και με σαφώς λιγότερο κόσμο από τις θορυβώδεις παραλίες του Ρεθύμνου.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------