Πλατύς Ποταμός (Αμαριανός)

Ο Πλατύς Ποταμός ή Αμαριανός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς της Κρήτης που τροφοδοτείται από τα νερά του βορειοανατολικού Κέδρου και της κοιλάδας του Αμαρίου. Οι εκβολές του βρίσκονται στην παραλία της Αγίας Γαλήνης στο Νότιο Ρέθυμνο. Ο Πλατύς Ποταμός ανήκει στους ποταμούς της Κρήτης που έχουν πολύ νερό για τα δεδομένα του νησιού και αρκετά πυκνή βλάστηση.

Αναζήτηση

Κατηγορίες