Η Ίος είναι μια από τις πολλές περιοχές σε ολόκληρο το Αιγαίο που διεκδικεί να είναι ο γενέθλιος τόπος του μεγαλύτερου ποιητή όλων των αιώνων, του Όμηρου. Όμως οι Νιώτες ενώ για την γέννηση του Όμηρου θεωρούν εύλογες τις όποιες αμφιβολίες και τις διεκδικήσεις που προβάλλουν άλλες πόλεις, είναι εντελώς σίγουροι ότι φιλοξενούν στα χώματα τους, τον τάφο του φημισμένου επικού ποιητή.

Ο τάφος του Ομήρου βρίσκεται σε ένα λόφο στην βόρεια Ίο πάνω από τον όρμο Πλακωτό. Η ύπαρξη του τάφου του Ομήρου στο νησί οφείλεται στις αναφορές των αρχαίων ιστορικών και περιηγητών.

Στην άποψη αυτή συνηγορεί η παράδοση που θέλει την μητέρα του Ομήρου να έχει γεννηθεί στο νησί, ένα αρχαίο νόμισμα με τον Όμηρο και ένας μήνας του αρχαίου ημερολογiου της Ίου με το όνομα του ποιητή, που το αναφέρει μια επιγραφή. Τον τάφο του Ομήρου στην Ίο θα τον δείτε σήμερα στον λόφο του Ψαθόπυργου όπως τον έλεγαν οι ντόπιοι, όπου οι αρχαιολόγοι αναφέρουν ότι πρόκειται για πύργο της ελληνιστικής περιόδου.

Αναζήτηση

Κατηγορίες