Η μονή Αρσανίου του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται κοντά στο Παγκαλοχώρι, 11χλμ ανατολικά του Ρεθύμνου, και πήρε το όνομά της από κάποιο μοναχό Αρσένιο, παρόλο που κτήτορες της εμφανίζονται οι μοναχοί Γεράσιμος και Φιλόθεος. Σύμφωνα με άλλη άποψη το όνομα προέρχεται από κάποια Αρσινόη που αφιέρωσε την περιουσία της για να χτιστεί το μοναστήρι ή από το Ακρωτήριο Αρσινόο.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------