Λίμνη και φράγμα Γέργερης (Λίμνη στου Διγενή το Μνήμα)

Η Λίμνη στου Διγενή το Μνήμα, δίπλα στη λιμνοδεξαμενή που βρίσκεται στα σύνορα της κοινότητας Γέργερης και του Πανασού, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση εποχιακού υγρότοπου, που συγκεντρώνει νερό το χειμώνα και ξεραίνεται το καλοκαίρι. Η φυσική κοιλότητα όπου βρίσκεται, και έχει τη μορφή ανάποδου κώνου, αποτελεί ένα ξεχωριστό γεώτοπο. Αν και το τέλμα είναι απομονωμένο, διατηρεί πληθυσμούς αμφιβίων και ποταμοχελωνών, προσελκύει υδρόβια και παρυδάτια πουλιά (ερωδιοί, χαραδριοί, τρύγγες, γλαρόνια κ.α.) και παράλληλα φιλοξενεί μεταναστευτικά πουλιά.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------