Τα Τείχη της πόλης του Ηρακλείου, το σπουδαιότερο μνημείο οχυρωματικής τέχνης της Ευρώπης που έχτισαν οι Βενετοί κατά τον 16ο – 17ο αιώνα, σώζονται στο σύνολό τους σήμερα.

Το σχήμα τους είναι τριγωνικό με βάση της θάλασσα και στις χερσαίες πλευρές που σχηματίζουν, έχουν επτά προμαχώνες. Στο κέντρο σχεδόν των Ενετικών Τειχών, απέναντι από το ιστορικό νοσοκομείο Πανάνειο, βρίσκεται ο προμαχώνας Βηθλεέμ, γνωστός και ως “Κομμένο Μπαντένι”.

Εκτός από τις τρεις κύριες πύλες που είχαν τα Τείχη προς την ξηρά και το λιμάνι, υπήρχαν και άλλες τέσσερις μικρότερες πύλες. Οι πύλες αυτές χρησιμοποιούνταν κυρίως για στρατιωτικούς σκοπούς και συνήθως ήταν κλειστές.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------