Το φαράγγι της Μέλισσας βρίσκεται στον Δήμο Σφακιωτών και το διατρέχουν μονοπάτια σηματοδοτημένα τα οποία περνούν από πέτρινα και ξύλινα γεφύρια, παλιούς νερόμυλους, πηγάδια και πλούσια βλάστηση. Πρόκειται για μια οδοιπορία συνολικού μήκους 2.202 μέτρων που μπορεί να διανυθεί σε 45 λεπτά με βαθμό δυσκολίας 2.5.

Αναζήτηση

Κατηγορίες