Στο μικρό και σχεδόν έρημο σήμερα χωριό Χορδάκι στην επαρχία Αμαρίου συναντάμε το μικρό αλλά πολύ όμορφο φαράγγι που δημιουργείται στην περιοχή Κυνηγόσπηλιος κάτω από το χωριό και προς τα νότια του. Βρίσκεται σε εντελώς κρυφό σημείο και δε φαίνεται από πουθενά και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που παραμένει άγνωστο. Το φαράγγι του Κυνηγόσπηλιου έχει αρκετή ροή νερού τους χειμερινούς μήνες την οποία διατηρεί μέχρι και τα τέλη της άνοιξης, νερό που πηγάζει ψηλά πάνω από το χωριό στις πλαγιές του όρους Κέντρος. Η διάσχισή του είναι δυνατή μόνο με σχοινιά και εξοπλισμό καθότι στην πορεία του δημιουργεί περίπου 8 όμορφους καταρράκτες με τον τελευταίο να είναι ο πιο εντυπωσιακός.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------