Η δεξαμενή Ζάνε (από το όνομα του Γενικού Προνοητή Joanni Jacomo Zane που φρόντισε για την αποπεράτωσή της) βρίσκεται στο λιμάνι. Η κατασκευή της άρχισε στη θητεία του Benetto Moro και ολοκληρώθηκε το 1615.

Αναζήτηση

Κατηγορίες