Αρχαιολογικός Χώρος Μοναστηρακίου

Στη κοιλάδα του Αμαρίου, σε απόσταση 38 χιλιομέτρων από το Ρέθυμνο, βρίσκεται το χωριό Μοναστηράκι στο οποίο έχει αποκαλυφθεί κτιριακό συγκρότημα που θα πρέπει να οικοδομήθηκε γύρω στο 2000 π.Χ. το οποίο καταστράφηκε από βίαιη καταστροφή, σεισμό ή πυρκαγιά γύρω στο 1700 π.Χ.
Το κτιριακό αυτό συγκρότημα περιλαμβάνει αποθήκες, χώρους λατρείας και δύο χώρους με πληθώρα πήλινων σφραγισμάτων, πιστεύεται ότι έχει ανακτορικό χαρακτήρα. Την ανασκαφική έρευνα ξεκίνησε το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και συνεχίζει από το 1980 το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------