Αρχαιολογικός Χώρος Αποδούλου

Κοντά στο χωριό του Αποδούλου βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση Τουρνές, που ήρθε στο φως μετά από ανασκαφές του Σπύρου Μαρινάτου τη δεκαετία του 1930. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως τρία κτιριακά συγκροτήματα της Παλαιοανακτορικής περιόδου (1950-1700 π.Χ.) . Εντοπίστηκαν επίσης και θολωτοί τάφοι με πολλά ευρήματα των Μετανακτορικών χρόνων (1380-1200 π.Χ).

Αναζήτηση

Κατηγορίες


---------------------------------------------------