Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα»

Το νέο Αρχαιολογικό μουσείο της πόλης στεγάζεται στο εργοστάσιο οινοπνευματοποιίας με την επωνυμία «Αρέθουσα Α.Ε.», βιομηχανικό κτήριο των αρχών του 20ού αιώνα που σταμάτησε να λειτουργεί οριστικά το 1980. Αποτελεί κηρυγμένο μνημείο πολιτισμικής κληρονομιάς (ΦΕΚ Β’ 45/22.01.1979) και τεκμήριο της σημαντικής βιομηχανικής δραστηριότητας της πόλης κατά τον προηγούμενο αιώνα.

Με το άνοιγμά του για το κοινό στις αρχές του 2016 ως μουσειακού χώρου, δημιουργείται στη Χαλκίδα ένα νέο τοπόσημο και ένας νέος χώρος πολιτισμού, σημείο συνάντησης, έρευνας και συζήτησης για θέματα της τοπικής ιστορίας και αρχαιολογίας. Επίσης, λειτουργεί ως πυξίδα προσανατολισμού των επισκεπτών της Εύβοιας.

Η μόνιμη έκθεση του μουσείου αναφέρεται στο παρελθόν της Εύβοιας και της Σκύρου από την απώτατη προϊστορία έως τη δημιουργία του Νέου Ελληνικού Κράτους, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα υλικά τεκμήρια και εστιάζοντας σε τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες, την πολιτειακή οργάνωση, την οικονομία, τη θρησκεία και την έννοια της πολιτισμικής ταυτότητας.»

Αναζήτηση

Κατηγορίες