Μνημείο για την Μάχη της Κρήτης

Το μνημείο αποτελεί μια γλυπτική σύνθεση. Περιλαμβάνει τον κεντρικό γυναικείο μαρμάρινο ανδριάντα (Ελλάδα) που φέρεται να σκαλίζει την επιγραφή της μαρμάρινης στήλης του μνημείου ενώ στην κορυφή της στήλης στέκει ο μαρμάρινος ανδριάντας μιας αγέρωχης φτερωτής μορφής. Αριστερά και δεξιά στην εμπρόσθια περιοχή του χώρου του μνημείου είναι τοποθετημένα δύο στοιχεία πυροβόλων, ενώ στο πίσω μέρος του μνημείου σε κάθετο μαρμάρινο τοίχο είναι τοποθετημένες πέντε ανάγλυφες παραστάσεις που απεικονίζουν στιγμιότυπα από την μάχη της Κρήτης. Πάνω από τις παραστάσεις είναι τοποθετημένες σε ιστούς οι σημαίες των συμμάχων χωρών (Ελλάς, Βρετανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία). Στο πίσω αριστερό άκρο του μνημείου, δίπλα στις παραστάσεις, πάνω σε μαρμάρινη βάση, σε οριζόντια τραπεζοειδή παράθεση είναι τοποθετημένη μεταλλική πλάκα όπου παρουσιάζονται ανάγλυφα ο χάρτης της νήσου Κρήτης (με εστιασμένα τα σημεία που διεξήχθη ο Κρητικός αγώνας). Ο χάρτης περιστοιχίζεται από 3 ανάγλυφα κείμενα γραμμένα με κεφαλαία γράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, με θέματα: α) Τον αγώνα στην ηπειρωτική Ελλάδα, β) Την μάχη της Κρήτης και γ) Την εκκένωση της Κρήτης. Στο δεξιό άκρο της μεταλλικής πλάκας αναγράφονται σε ανάγλυφο πίνακα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα οι απώλειες των αντιμαχόμενων στην μάχη της Κρήτης.

Αναζήτηση

Κατηγορίες