Το κτίριο ιδιοκτησίας κλ. Μηλιαρά στην οδό Εβανς, γνωστό ως «Εφκάφι», είναι το ένα από τα δύο πρώτα Δημόσια Τούρκικα κτίσματα που κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις επιταγές του Νεοκλασικισμού στο Ηράκλειο.

Αναζήτηση

Κατηγορίες